Image

Behandeling bij verblijf in het verpleeghuis

Wanneer u verblijft op één van de locaties van Welthuis, wordt de behandeling tijdens uw verblijf in het verpleeghuis gegeven door de specialisten van Goudenhart.

Dit houdt in dat de arts (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist), fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, maatschappelijk werker of psycholoog intensief betrokken zijn bij uw verblijf in het verpleeghuis, om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken, met de nadruk op het behouden van de autonomie (doen wat u wilt doen) en kwaliteit van leven.
Image

Rol van de arts

Wanneer u verhuist naar één van de verpleeghuizen van Welthuis, neemt de arts van Goudenhart de rol van huisarts over. De huisarts draagt het dossier van u over aan onze arts (specialist ouderengeneeskunde), zodat hij/zij helemaal op de hoogte is van uw gezondheidssituatie en de behandeling kan voortzetten.
 
‘Een opname in het verpleeghuis staat niet op zichzelf. De complexe en specifieke gezondheidsproblematiek vraagt om een afgestemde en gezamenlijke behandeling. De specialisten van Goudenhart stemmen deze behandeling met u, familie, verzorging en onderling af.’

Multidisciplinaire afstemming

Voor het verpleeghuis geldt: de opname in het verpleeghuis is niet zomaar. Vaak speelt er al een langer ziekteproces en is er sprake van meerdere ziektebeelden, die elkaar sterk beïnvloeden: een complexe situatie. Die complexiteit vraagt om een afgestemde en gezamenlijke behandeling.

De specialisten van Goudenhart vormen diverse behandelteams, waarbij laagdrempelige afstemming met elkaar, met u en mantelzorgers en met de verpleging en verzorging van Welthuis een sleutelrol speelt.

Behandeling in het verpleeghuis

Er wordt, na een periode van kennismaken en doelen afstemmen, een zorgleefplan opgesteld, welke als basis dient voor de te geven zorg en behandeling. Twee keer per jaar is er een multidisciplinair overleg (MDO), waarbij samen met u en/of uw familie/mantelzorgers de zorg en behandeling wordt afgestemd. Uiteraard kunnen tussentijds ook wijzigingen in het behandelbeleid worden doorgevoerd als de situatie hierom vraagt. Behandeldoelen kunnen zowel een preventief (voorkomend) als curatief (genezend) karakter hebben. Naast de arts (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist) staan de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, maatschappelijk werker of psycholoog tot uw beschikking om u te ondersteunen waar nodig.

24/7

Het medisch team van Goudenhart is 24/7 uur bereikbaar. Buiten kantoortijden verlenen de specialisten ouderengeneeskunde de 24-uurs medische zorg voor alle cliënten die wonen in verpleeghuislocaties van Welthuis in Zoetermeer, Gouda, Woerden en de Krimpenerwaard. Dit betreft zowel cliënten met een somatische als met een psychogeriatrische problematiek.

Veel gestelde vragen

Bekijk hier de veel gestelde vragen (FAQ) omtrent dit onderwerp
Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

CONTACT

Wij zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers:

Paramedisch: 079-7122190
Medisch: 079-7122061

Ons secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 16:00. Op vrijdag van 08:00 tot 15:30.

Bezoekadres Goudenhart
Brechtzijde 45, 2725 NR Zoetermeer

BEZOEKADRES

Brechtzijde 45
2725 NR Zoetermeer

VRAGEN

Voor algemene vragen, op- en/of aanmerkingen, kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Wij zullen uw reactie zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In dit kader stelt Goudenhart B.V. de volgende documenten beschikbaar:

‘Privacyverklaring cliënten Goudenhart’ ‘Privacyverklaring klanten Goudenhart’ ‘Privacyverklaring sollicitanten Goudenhart’ ‘Cookiestatement Goudenhart’


Bekijk hier onze disclaimer.